logo bip.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

www.aleksandrow.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Elektronicza Skrzynka Podawcza (ESP)
1.

ESP - ELektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza  - Platforma E-PUAP

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2013r. poz. 235, Dz. U. z 2014 r. poz. 183); oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216); oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012 r. Poz. 526); informujemy, że Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

 

W celu przesłania dokumentu do Urzędu należy założyć konto (założenie konta jest bezpłatne) oraz zalogować się jako użytkownik w platformie e-puap, procedura zakładania konta i logowania w instrukcji użytkownika. Następnie przejść do katalogu usług i wybrać urząd do którego chcemy przesłać dokument.

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to :

/a8e06me4y7/SkrytkaESP  

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 do 15:30) do Sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 223  przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB
  2. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

          Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certfikatem lub profilem zaufanym (dostępnym za darmo na platformie ePUAP).
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczną skrzynkę podawczą udostępniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji


Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
Za treść odpowiada: Jolanta Żbikowska
Osoba, która wprowadziła dane: Marek Linowski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-01
Data udostępnienia informacji w BIP: 2008-05-01
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-20 13:21

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj