logo bip.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

www.aleksandrow.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Rejestr zmian

Rejestr Zmian

81.

Data:

2016-06-15 08:58
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2016 > Uchwały
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Zarządu Zarządu oraz Rady Powiatu (budżet).
Dodatkowy opis redaktora: UCHWAŁA NR XIII/206/2016 RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 09 czerwca 2016 roku zmieniająca uchwałę Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034
Wykonał: Mariusz Możdżeń

82.

Data:

2016-06-15 08:57
Dział: Prawo Lokalne > Budżet > Rok 2016 > Uchwały
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Zarządu Zarządu oraz Rady Powiatu (budżet).
Dodatkowy opis redaktora: POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO z dnia 9 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/153/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016
Wykonał: Mariusz Możdżeń

83.

Data:

2016-06-15 08:31
Dział: Starostwo > Oświadczenia majątkowe > Za 2014r. > Radnych Rady Powiatu (kadencja 2014-2018) - złożone w terminie 30 dni od ślubowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 złożone w terminie 30 dni od ślubowania.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono oświadczenie majątkowe radnej Pani Magdaleny Kiciak - Kucharskiej
Wykonał: Agnieszka Sobiecka-Podlewska

84.

Data:

2016-06-15 08:30
Dział: Starostwo > Oświadczenia majątkowe > Za 2010r. > Radnych Rady Powiatu (kadencja 2010-2014) - złożone w terminie 30 dni od złożenia ślubowania
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono oświadczenie majkowe radnej Magdaleny Kiciak - Kucharskiej
Wykonał: Agnieszka Sobiecka-Podlewska

85.

Data:

2016-06-14 09:44
Dział: Starostwo > Oświadczenia majątkowe > Za 2015r. > Członków Zarządu Powiatu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Członków Zarządu Powiatu
Wykonał: Jolanta Żbikowska

86.

Data:

2016-06-10 14:04
Dział: Inne > Jednostki organizacyjne z osobowością prawną > Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. > Kontrole
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kontrole od 2016 roku.
Dodatkowy opis redaktora: dodano Informację pokontrolną z realizacji zadania w ramach RPO Woj. Kuj-Pom z dnia 12_05_2016 r.
Wykonał: Andrzej Drzewudzki

87.

Data:

2016-06-10 11:43
Dział: Organy > Rada Powiatu > Uchwały Rady Powiatu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr uchwał Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim kadencji 2014 - 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Uzupełniono tabele uchwał Rady Powiatu o uchwały podjęte na XIII sesji
Wykonał: Agnieszka Sobiecka-Podlewska

88.

Data:

2016-06-10 11:07
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska > Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład osobowy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kadencji 2014 - 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowano wpis w składzie osobowym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Wykonał: Agnieszka Sobiecka-Podlewska

89.

Data:

2016-06-10 11:02
Dział: Organy > Komisje Rady > Komisja Rewizyjna > Skład osobowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Komisji Rewizyjnej kadencji 2014 - 2018 .
Dodatkowy opis redaktora: Zaktualizowana skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Wykonał: Agnieszka Sobiecka-Podlewska

90.

Data:

2016-06-10 10:58
Dział: Organy > Rada Powiatu > Protokoły > Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Powiatu - rok 2016.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono protokół z XII sesji rady Powiatu z dnia 15 kwietnia 2016 roku
Wykonał: Agnieszka Sobiecka-Podlewska

91.

Data:

2016-06-09 15:19
Dział: Inne > OGŁOSZENIA
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA AB.6740.147.2016
Wykonał: Anna Chaberska

92.

Data:

2016-06-09 15:18
Dział: Inne > OGŁOSZENIA
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA AB.6740.146.2016
Wykonał: Anna Chaberska

93.

Data:

2016-06-09 10:05
Dział: Organy > Zarząd Powiatu > Protokoły > Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokoły od nr 56/2016
Wykonał: Edyta Niedziałek

94.

Data:

2016-06-09 09:16
Dział: Organy > Zarząd Powiatu > Protokoły > Rok 2016
Opis zmian: aktualizacja artykułu: protokoły od nr 56/2016.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzono protokół nr 76/2016 z 2 czerwca 2016r.
Wykonał: Edyta Niedziałek

95.

Data:

2016-06-07 15:27
Dział: Inne > OGŁOSZENIA
Opis zmian: dodanie artykułu: AB.6740.137.2016 INFORMACJA
Wykonał: Anna Chaberska

96.

Data:

2016-06-07 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Rok 2016 > Powyżej 30000 euro > Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo odcinek od km 1+009 do km 5+006
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Wykonał: Jarosław Kruczkowski

97.

Data:

2016-06-07 12:26
Dział: Starostwo > Oświadczenia majątkowe > Za 2015r. > Członków Zarządu Powiatu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Członków Zarządu Powiatu
Wykonał: Jolanta Żbikowska

98.

Data:

2016-06-07 12:26
Dział: Starostwo > Oświadczenia majątkowe > Za 2015r. > Członków Zarządu Powiatu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Członków Zarządu Powiatu
Wykonał: Jolanta Żbikowska

99.

Data:

2016-06-07 12:25
Dział: Starostwo > Oświadczenia majątkowe > Za 2015r. > Członków Zarządu Powiatu
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonał: Jolanta Żbikowska

100.

Data:

2016-06-07 12:24
Dział: Starostwo > Oświadczenia majątkowe > Za 2015r. > Członków Zarządu Powiatu
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonał: Jolanta Żbikowska

<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - następna >>>wersja do druku drukuj