logo bip.gov.pl

 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

www.aleksandrow.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin

Statystyki Odwiedzin

 OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN 2418342
 LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ 248076
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Starostwo
 Starostwo   20484
  Starosta   11891
  Wicestarosta   9493
  Sekretarz   8296
  Skarbnik   6601
 Dane podstawowe   248076
 Godziny urzędowania   12251
 Organizacja Starostwa   57168
  Wydział Architektury i Budownictwa   15670
   Informacja   3166
   Archiwum   1590
   DRUKI   3642
   Więcej o wydziale...   1837
  Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   35870
   Informacje o stanie mienia   1445
   Mapa Powiatu Aleksandrowskiego   7721
   Ogłoszenia   3606
   Więcej o wydziale...   3142
  Wydział Rozwoju i Inwestycji Powiatu   5977
   Więcej o wydziale...   1337
  Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu   7908
   Tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych   1310
   Więcej o wydziale...   1570
  Wydział Finansowy   6676
   Więcej o wydziale...   1385
  Wydział Organizacji, Kadr i Nadzoru   8294
   Więcej o wydziale...   1206
  Biuro Organów Samorządowych   4192
   Więcej o wydziale...   922
  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych   7932
   Akty prawne   1457
   Informacje   2255
   Więcej o wydziale...   1749
   Procedury postępowania na wypadek zdarzeń kryzysowych   4231
  Wydział Komunikacji i Transportu   47533
   Krajowy Transport Drogowy   2952
   Więcej o wydziale...   4419
   Informacje o emisji szkodliwych substancji do atmosfery w pojazdach z silnikiem diesla produkowanych przez grupę Volkswagen ...   78
  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności   8086
   Więcej o wydziale...   2646
  Samodzielne Stanowiska   3680
   Powiatowy Rzecznik Konsumentów   4732
   Radca Prawny   2923
   Audytor wewnętrzny   1249
 Schemat organizacyjny   12958
  Graficzny schemat organizacyjny Starostwa   7077
  Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.   7052
 Oświadczenia majątkowe   18876
  Za 2015r.   906
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2014-2018)   816
   Członków Zarządu Powiatu   491
   Sekretarz   413
   Skarbnik   410
   Kierownicy jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży powiatu   1084
   Inni pracownicy upowaznieni do wydawania decyzji   767
  Za 2014r.   1899
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2014-2018) - złożone w terminie 30 dni od ślubowania   728
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2014-2018)   1088
   Członków Zarządu Powiatu   560
   Kierownicy jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży powiatu   1167
   Inni pracownicy upowaznieni do wydawania decyzji   970
   Sekretarz   540
   Skarbnik   426
  Za 2013r.   1950
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2010-2014)   1081
   Członków Zarządu Powiatu   878
   Kierownicy jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży powiatu   1460
   Inni pracownicy upowaznieni do wydawania decyzji   1140
   Sekretarz   605
   Skarbnik   617
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2010-2014) na dwa miesiące przed upływem kadencji   356
   Starosta za 2014 w związku z upływem kadencji   140
  Za 2012r.   1450
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2010-2014)   907
   Członków Zarządu Powiatu   673
   Kierownicy jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży powiatu   1046
   Inni pracownicy upowaznieni do wydawania decyzji   888
   Skarbnik   408
   Sekretarz   433
  Za 2011r.   2886
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2010-2014)   1325
   Członków Zarządu Powiatu   1465
   Kierownicy jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży powiatu   2436
   Inni pracownicy upowaznieni do wydawania decyzji   1617
  Za 2010r.   3376
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2006-2010) na dwa miesiące przed upływem kadencji   1213
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2010-2014)   2010
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2010-2014) - złożone w terminie 30 dni od złożenia ślubowania   1122
   Członków Zarządu Powiatu (kadencja 2010-2014) - złożone w terminie 30 dni od wyboru   1140
   Członków Zarządu Powiatu (kadencja 2010-2014)    1421
   Zarząd Powiatu (kadencja 2006-2010) do 30-12-2010   883
   Kierownicy jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży powiatu   1341
   Inni pracownicy upowaznieni do wydawania decyzji   1113
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2006-2010)   1652
   Członków Zarządu Powiatu   1226
   Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu   1525
   Inni pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji   1419
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2006-2010)   1325
   Członków Zarządu Powiatu   1085
   Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu   1874
   Inni pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji   1701
   Radnych Rady Powiatu (kadencja 2006-2010)   1199
   Członków Zarządu Powiatu   1004
   Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu   1044
   Inni pracownicy upoważnieni do wydawania decyzji   986
 Kontrole   255
  Kontrole zewnętrzne   135
   W roku 2015   147
  Kontrole wewnętrzne   128
   W roku 2015   101
Organy
 Starosta   18107
  Zarządzenia Starosty   5413
   2003   1417
   Wykaz obowiązujących aktów prawnych   2302
   2006   1402
   2007   886
   2008   1022
   2004   781
   2005   764
   2009   2120
   Rok 2010   1916
   Rok 2011   2199
   Rok 2012   1464
   Rok 2013   1385
   Rok 2014   934
   Rok 2015   694
   Rok 2016   336
 Rada Powiatu   23029
  Statut Powiatu Aleksandrowskiego   6178
  Skład Rady   15115
   Przewodniczący Rady Powiatu   1597
  Kompetencje   2614
  Uchwały Rady Powiatu   15595
   Rok 2002   1360
   Rok 2003   1547
   Rok 2004   1643
   Rok 2005   3715
   Rok 2006   3262
   Rok 2006 - III Kadencja (2006-2010)   2277
   Rok 2007   4112
   Rok 2008   4427
   Rok 2009   3172
   Rok 2010   2254
   Rok 2010 - IV Kadencja (2010-2014)   1389
   Rok 2011   2667
   Rok 2012   2670
   Rok 2013   1880
   Rok 2014   1359
   Rok 2014 - V Kadencja (2014-2018)   566
   Rok 2015   1166
   Rok 2016   329
  Obwieszczenia i porządek sesji Rady Powiatu   4477
   Rok 2009   578
   Rok 2010   661
   Rok 2010 - IV Kadencja (2010-2014)   656
   Rok 2011   903
   Rok 2012   1823
   Rok 2013   948
   Rok 2014   786
   Rok 2014 - V Kadencja (2014-2018)   271
   Rok 2015   723
   Rok 2016   238
  Protokoły   4581
   Rok 2009   767
   Rok 2010   840
   Rok 2008   605
   Rok 2007   592
   Rok 2006   578
   Rok 2010 - IV Kadencja (2010-2014)   833
   Rok 2011   1209
   Rok 2012   2025
   Rok 2013   1352
   Rok 2014   840
   Rok 2014 - V Kadencja (2014-2018)   566
   Rok 2015   927
   Rok 2016   254
 Komisje Rady   6641
  Komisja Finansowo - Budżetowa   2591
   Przedmiot działania   1283
   Skład osobowy   4241
   Posiedzenia komisji   1005
  Komisja Polityki Społecznej   2651
   Przedmiot działania   1102
   Skład osobowy   3687
   Posiedzenia komisji   1138
  Komisja Rewizyjna   2488
   Przedmiot działania   1014
   Skład osobowy   3424
   Posiedzenia komisji   1120
  Komisja Mienia Powiatu i Infrastruktury Technicznej   380
   Przedmiot działania   171
   Skład osobowy   425
   Posiedzenia komisji   185
  Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska   382
   Przedmiot działania   136
   Skład osobowy   444
   Posiedzenia komisji   170
  Archiwalne - Komisja Mienia Powiatu, Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   2122
   Przedmiot działania   1101
   Skład osobowy   3118
 Zarząd Powiatu   18156
  Przedmiot działania   2060
  Skład osobowy   8710
  Uchwały Zarządu   21975
   Rok 2002   1089
   Rok 2003   1342
   Rok 2004   1689
   Rok 2005   1451
   Rok 2006   2585
   Rok 2006 - III Kadencja (2006-2010)   1013
   Rok 2007   2341
   Rok 2008   2132
   Rok 2009   1849
   Rok 2010   1961
   Rok 2010 - IV Kadencja (2010-2014)   819
   Rok 2011   2767
   Rok 2012   2475
   Rok 2013   1802
   Rok 2014   1244
   Rok 2014 - V Kadencja (2014-2018)   302
   Rok 2015   904
   Rok 2016   489
  Protokoły   7236
   Rok 2011   1481
   Rok 2010   433
   Rok 2012   2460
   Rok 2013   2343
   Rok 2014   2402
   Rok 2014 - V Kadencja (2014-2018)   421
   Rok 2015   1892
   Rok 2016   466
Prawo Lokalne
 Statut   13863
 Budżet   7118
  Rok 2016   121
   Uchwały   134
   Sprawozdania   99
  Rok 2015   420
   Uchwały   505
   Sprawozdania   310
  Rok 2014   590
   Uchwały   576
   Sprawozdania   473
  Rok 2013   671
   Uchwały   914
   Sprawozdania   496
  Rok 2012   896
   Uchwały   1026
   Sprawozdania   700
  Rok 2011   1148
   Uchwały   1320
   Sprawozdania   815
  Rok 2010   1245
   Uchwały   1354
   Sprawozdania   905
  Rok 2009   1261
   Uchwały   1404
   Sprawozdania   969
  Rok 2008   1340
   Uchwały   2187
   Sprawozdania   2223
  Rok 2007   1365
   Uchwały   1807
   Sprawozdania   2951
  Rok 2006   1602
   Uchwały   2413
   Sprawozdania   3822
  Rok 2005   1232
   Uchwały   1137
  Rok 2004   1716
   Uchwały   654
  Rok 2003   1556
   Uchwały   777
   Dochody   686
   Wydatki   761
   Dotacje   753
 Opinie   4356
 Strategia rozwoju   5885
 Pomoc publiczna, umorzenia   2363
Załatwianie Spraw
 Elektronicza Skrzynka Podawcza (ESP)    7519
 Procedury przyjmowania i załatwiania spraw   9048
  Wydział Architektury i Budownictwa   4991
   1. Pozwolenie na budowę   10925
   2. Pozwolenie na rozbiórkę   1811
   3. Zgłoszenie zamiaru wykonania budowy lub robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę   18599
   4. Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części   7531
   5. Rejestracja dziennika   2790
   6. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu   1579
   7. Przeniesienie pozwolenia na budową   2139
   8. Wydawanie kserokopii dokumentów   1350
   9. Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych   3167
   10. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę   2373
   11. Odwołania i zażalenia   2549
   Druki   5585
   12. Zgłoszenia wykonania budowy lub robót budowlanych z projektem budowlanym   278
   13. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - wydanie decyzji   170
  Wydział Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   5428
   1. Nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniej i siedliskowej wyłączonej z przekazanego gospodarstwa rolnego w zamian za rentę lub emeryturę.   1726
   2. Zwrot nieruchomości wywłaszczonych.   954
   3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.   1161
   4. Wydawanie wypisów.   2247
   5. Wydawanie wypisów, wyrysów i wyciagów z wykazu zmian gruntowych do celów notarialnych.   5296
   6. Udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków.   2534
   7. Wprowadzanie zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków.   1732
   8. Rejestrowanie umów dzierżawy.   6527
   9. Potwierdzenie istnienie gospodarstwa rolnego w celu załatwienia spraw emerytalnych.   1057
   10. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów - zmiana sposobu użytkowania.   3030
   11. Udostępnienie materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.   2506
   12. Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych.   1239
   13. Przyjmowanie operatów pomiarowych do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.   1560
   14. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, obiektów powierzchniowych i kubaturowych.   2281
   15. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.   1082
   16. Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska.   1001
   17. Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.   3055
   18. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych.   1042
   19. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków.   949
   20. Zalesianie gruntów rolnych w ramach "ustawy o lasach".   1161
   21. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.   1058
   22. Zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.   998
   23. Wydawanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego.   1173
   24. Rejestr gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem.   1040
   Druki   5427
  Wydział Komunikacji i Transportu   16044
   1. Rejestracja nowego pojazdu   3029
   2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy   8033
   3. Rejestracja pojazdu zakupionego spoza terenu powiatu aleksandrowskiego   8401
   4. Rejestracja pojazdu zakupionego z terenu powiatu aleksandrowskiego   2500
   5. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego zniszczenia   1514
   6. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego z powodu jego utraty   3729
   7. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpis   7545
   8. Wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku kradzieży   2412
   9. Wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku zgubienia   1630
   10. Wymiana tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku zniszczenia   9156
   11. Zmiana adresu zamieszkania właściciela pojazdu   10330
   12. Wydanie decyzji na nabicie zastępczej tabliczki znamionowej   8312
   13. Wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych   1442
   14. Wymiana podwozia lub ramy   1353
   15. Zmiana rodzaju pojazdu   1494
   16. Zmiana innych danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym   2355
   17. Wydanie tablic tymczasowych   1533
   18. Wyrejestrowanie pojazdu   3585
   19. Czasowe wycofanie pojazdu   1467
   20. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej   1613
   21. Wpis / skreślenie zastawu rejestrowego   2016
   23. Przedłużenie pozwolenia czasowego   2755
   24. Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję   2328
   25. Zgłoszenie sprzedaży   1962
   26. Wpis do dowodu rej. adnotacji HAK/GAZ   19215
   27. Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia po raz pierwszy   9661
   28. Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zmiany danych osobowych   2239
   29. Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zniszczenia   1368
   30. Wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia z powodu zgubienia/kradzieży   2818
   31. Wymiana prawa jazdy na nowe ( obowiązkowo - art. 150 ustawy)   3996
   32. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w konwencjach o ruchu dro   1381
   33. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę konwencji   1412
   34. Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania   1269
   35. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy   1648
   36. Wymiana prawa jazdy kat. B z ograniczeniem   1990
   37. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia   2381
   38. Wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.   1921
   39. Wpis do rejestru OSK   2151
   40. Wpis do rejestru SKP - WYKAZ SKP   2621
   41. Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów   1676
   42. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny    1434
   44. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłaszanie zmian   2211
   45. Wydanie zezwolenia na regularny transport drogowy osób   1358
   46. Wydanie zezwolenia na regularny specjalny transport drogowy osób   1659
   47. Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych   1882
   Druki   8254
   48. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego   536
   49. Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego   575
   50. Zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym   667
   43. Wydanie zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne   55
  Wydział Finansowy   1288
   Załatwianie wybranych spraw    2044
  Wydział Organizacji Kadr i Nadzoru   401
   Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym   76
   Petycje   130
  Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu   2038
   Kierowanie do kształcenia specjalnego   1092
   Przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego   1235
   Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej   3195
   Druki   1646
   Wykreślenie z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej   4580
   Przeprowadzenie badań dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Włocławku   867
   Zakładanie szkół i placówek niepublicznych   1483
   Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub urny z prochami z zagranicy   2412
   Nadawanie szkołom i placówkom niepublicznym statusu szkół publicznych    731
   Biuro Rzeczy Znalezionych   699
   Bezpłatna pomoc prawna   58
  Biuro Organów Samorządowych   3981
  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności   1220
   Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności    10453
   Druki   2502
 Rejestr zgłoszeń wykonywania robót budowlanych z projektem budowlanym   620
 Stan Twojej Sprawy   9937
Zamówienia Publiczne
 Archiwum   5524
   Świadczenie usług pocztowych w obrocie Krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, sortowania i doręczania przesyłek pocztowych   754
  Rok 2013   802
   Przeprowadzenie szkoleń obejmujących specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.   779
   Przeprowadzenie szkoleń obejmujących specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   2113
   Przeprowadzenie szkolenia obejmującego specjalistyczne zajęcia zawodowe przygotowujące do nabycia nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie szkolenia barmańskiego 1 stopień dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   1538
   Przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądu i konserwacji poziomej osnowy szczegółowej dla terenu powiatu aleksandrowskiego   1349
   Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   25940
   Wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków - obszar opracowania gmina Waganiec i Miasto Nieszawa   951
   Zamówienie na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   922
   Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na podniesienie poziomu wiedzy z nauk ścisłych i zwiększenie kompetencji w zakresie języków obcych, rozwoju umiejętności , które zostaną wykorzystane w przyszłym życiu zawo   992
   Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Aleksandrowskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu   827
   Postępowanie o udzielnie zamówienia do 14 000 euro   658
   Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na mięso i wędliny DPS Zakrzewo   586
   Ogłoszenie - Olej napędowy grzewczy - DPS Zakrzewo   622
   Dostawa oleju grzewczego w ilości 150 tysięcy litrów dla Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   594
  Rok 2012   503
   Zakończone   4974
   Montaż klimatyzacji - Przetarg nieograniczony (13-06-2011)   1739
   Montaż klimatyzacji - Przetarg nieograniczony (29-07-2011)   1839
   Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 5.540.000,00 zł   682
   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego na a udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 5.540.000,00 zł wraz z załącznikami   835
   Treść zapytań do specyfikacji na a udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 5.540.000,00 zł [zmiana 08-09-2011]   1696
   Przetarg nieograniczony na usuwanie pojazdów z dróg powiatu aleksandrowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym   1469
   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego [06-10-2011] - Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie do 5.540.000,00 zł   744
   Budowa pomieszczeń archiwum dla celów PODIK przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim   1444
   Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na podniesienie poziomu wiedzy z nauk ścisłych i zwiększenie kompetencji w zakresie języków obcych, rozwoju umiejętności, które zostaną wykorzystane w przyszłym życiu zawod   2005
   Przetarg nieograniczony na usuwanie pojazdów z dróg powiatu aleksandrowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym   1081
   Zamówienie poniżej 14000 euro - Dostawa 2 zestawów tablic interaktywnych wraz z montażem, oprogramowaniem i licencjami na potrzeby realizacji projektu pn. ?Edukacja dla przyszłości-wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowski   787
   Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Aleksandrowskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu   1538
   Dostawa sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki, plotera i skanera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   1278
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa mięsa i wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie   747
   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa oleju napędowego grzewczego dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie   741
   Dostawa oleju grzewczego wraz z transportem w ilości 160 tysięcy litrów dla Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   1165
  Rok 2011   634
  Rok 2010   12592
  Rok 2009   40938
  Rok 2008   29712
  Rok 2007   38151
   Świadczenie usług pocztowych   720
   Postępowanie przetargowe na odbudowę i rozbudowę pawilonu B w DPS Zakrzewo   1331
   Informacja o wyborze oferty - Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   765
   Postępowanie przetargowe na odbudowę i rozbudowę pawilonu B - I etap w DPS Zakrzewo    1346
 Akty prawne   3910
 NIP i REGON   2171
 Rok 2013   3302
  Otwarte   6847
   Zapytanie ofertowe na wykonanie studium wykonalności   21389
   Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy   712
   Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń -blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek kontrolnych, pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, znaków legalizacyjnych, praw jazdy, pozwoleń do kierow   363
   Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   799
   Termomodernizacje kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   928
   Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego   767
   Postępowanie o udzielnie zamówienia do 14 000 euro na wykonanie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi   492
   Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie przy ul. Inowrocławskiej 20 do przpisów p.poż.   768
   Udzielenie i obsługa kredytu konsolidacyjnego w wysokości łącznej 3.580.000,00 PLN z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów   886
   Zapytanie o cenę zakupu dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczalnej wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 14 000 euro    448
   Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Aleksandrowskiego oraz jednostek organizacyjnych powiatu   756
   Wykonanie oraz montaż 1 tablicy pamiątkowej o wymiarach 2000mmx1500mm dla zadania inwestycyjnego współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   411
   Wykonanie remontu pokrycia dachu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego.   448
   Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego w roku szkolnym 2013/2014   461
   Dostawa tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim   662
   Dostawa oleju grzewczego w ilości około 130 tysięcy litrów dla Zespołu Szkół Nr 2. w Aleksandrowie Kujawskim ul. gen Wł. Sikorskiego 2   351
   Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowej   934
 Rok 2014   4262
  Do 30000 euro   31364
   Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8 w asortymencie i ilościach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do zapytania    725
   Świadczenie usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Aleksandrowskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym   473
   Zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu do Zleceniodawcy 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk albumu fotograficznego dla Powiatu Aleksandrowskiego   568
   Na prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim oraz w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu aleksandrowskiego   601
   Usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi   333
   Obsługa promowa przeprawy przez rzekę Wisłę   283
   Usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim   442
   Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   572
   Remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8   393
  Powyżej 30000 euro   20497
   Ogłoszenie o zamówieniu na Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.   1589
   Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów   510
   Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów   533
   Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   766
   Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Aleksandrowskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego   469
   Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   552
   Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim   814
   Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   151
   Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim   584
 Rok 2015   3284
  Do 30000 euro   16401
   Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 8   570
   Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2012r. poz.1529   573
   Zaproszenie do złożenie ofert na dostawę tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim   144
   Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych   193
   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Aleksandrowskiego   328
   Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów    185
   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę opracowania usuwanie pojazdów z terenu powiatu aleksandrowskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym   146
  Powyżej 30000 euro   5558
   Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim   990
   Nadbudowa budynku warsztatowego wraz ze zmianą konstrukcji dachu w Zespole Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala"   646
   Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim   580
   Wytworzenie i dostarczenie dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim   164
   Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Aleksandrowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi   461
   Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego   395
   Dostawa oleju opałowego w ilości 100 tysięcy litrów dla Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 2.   153
   Dostawa oleju opałowego w ilości 100 tysięcy litrów dla Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 2.   86
 Rok 2016   1173
  Do 30000 euro   5666
   Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro   298
   Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim   327
   Rozeznanie cenowe rynku   115
   Zapytanie ofertowe na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę - adaptację budynków użyteczności publicznej.    109
  Powyżej 30000 euro   1837
   Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo odcinek od km 1+009 do km 5+006   468
Ogłoszenia o Zbywaniu Mienia
 Sprzedaż majątku ruchomego   24766
 Sprzedaż nieruchomości   35098
 Ogłoszenia (Wyniki)   11703
Praca w Starostwie
 Regulamin naboru   5650
 Ogłoszenia o wolnych stanowiskach   68273
 Wyniki naboru   25836
 Druki   3871
Inne
 Jednostki organizacyjne   16203
  Zarząd Dróg Powiatowych   9643
   Statut   526
   Struktura organizacyjna   593
   Kontakt   1179
   Kierownictwo   1063
   Statut   1686
   Struktura organizacyjna   965
   Podstawowe informacje o placówce   2643
   Szkolne programy   1060
  Liceum Ogólnokształcące im. St.Staszica w Ciechocinku   8590
  Powiatowy Urząd Pracy   7555
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   2074
   Archiwum - Ogłoszenia   5784
  Zespół Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kuj.   3954
   Podstawowe informacje o placówce   2805
   Kontakt   733
   Kierownictwo   696
  Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.   4823
   Podstawowe informacje o placówce   2285
   Kontakt   804
   Kierownictwo   1113
  Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   3779
   Status prawny   3024
   Przedmiot działalności   1546
   Organy podmiotu i osoby zatrudnione   2404
   Zasady funkcjonowania   2245
   Struktura własności, majątek   1773
   Kontakt   924
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kuj.   4954
   Kontakt   2604
   Kierownictwo   1489
   Statut   4859
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   2599
   Procedury   1548
   Wzory wniosków   2174
  Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kuj.   2616
   Podstawowe informacje o placówce   4857
   Kontakt   1602
   Kierownictwo   1454
   Statut   1156
   Struktura organizacyjna   1229
   Szkolne programy   1209
  Zespół Szkół Nr 2 im. H.Dobrzańskiego "Hubala" w Aleksandrowie Kuj.   8897
  PCPR   4926
   Ogłoszenia   21576
   Kontakt   6794
   Wnioski do pobrania   3683
   Ankieta   1532
   Zamówienia Publiczne - Przetargi 2012   3559
   Stan realizacji wniosków o dofinasowanie ze środków PFRON   1584
   Aktywny samorząd   1544
  PCPR Archiwum   736
   Ogłoszenia   1055
   Nabór do projektu 2013r   661
   Zamówienia Publiczne - Przetargi 2013   2265
   Aktywny Samorząd   1971
   Projekt systemowy Moja szansa na niezależność 2014r.   1137
 Jednostki organizacyjne z osobowością prawną   6475
  Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo - Opiekuńczy w Raciążku   7997
   Kontakt   3404
   Kierownictwo   2210
   Statut   2288
   Zadania, stanowiska i akty administracyjne   2363
   Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna   2756
   Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach   1638
   Struktura własności, majątek   1843
  Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.   11265
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje   357
   Struktura organizacyjna   244
   Przedmiot działalności   199
   Sposoby załatwiania spraw   207
   Dostęp do informacji publicznej   233
   Statut i regulamin organizacyjny   319
   Przetargi   293
   Rejestry, ewidencje i archiwa   191
   Kontrole   677
   Majątek spólki   229
   Dochody i straty   318
 Powiatowe służby, inspekcje i straże   23199
 Rejestry i ewidencje   13777
 Informacje publiczne   6587
 Darmowa pomoc prawna   102
 OGŁOSZENIA   114145
  Zmiana rachunku bankowego   1913
  Informacja o godzinach pracy w dniach 24 i 31 grudnia 2013   299
 Adresy internetowe   2745
 Redakcja Biuletynu   5248
Wybory
 2014   5068
 2010   5015
 2006   1559
  Wybory samorządowe 2006   6038


wersja do druku drukuj